•  

Kraftvärmeverk på Händelö i Norrköping

På Händelö i Norrköping har EON Värme expande­rat ett befintligt värme­verk med en ny avfallseldad panna. Bränslet i anläggning är tänkt att utgöras av restprodukter från närliggande industrier som i utbyte får ånga, el eller värme från kraftvärmeverket i ett slutet krets­lopp. Specialturbinen som instal­le­rats är unik i det avseendet att den medger att delar av ångflödet kan levereras till en extern kund samtidigt som turbinen drivs för att producera ordinarie fjärrvärme. Här har RAMAB utfört merparten av det kvalificerade svetsarbetet som krävs när man svetsar samman högtrycksångsystem.