•  

Rökgasrening Freudenberg Household Products

Montage av rökgasreningsanläggning på FHP åt Maurer, Bern, Schweiz. Ramab utförde även anslutningsrören till de nya produktionslinjerna samt en saltåtervinningsanläggning.