•  

Ångturbin Eskilstuna Energi

Vi har under många år konstruerat och installerat anslutningsrören på ABB STAL, Alstom Power´s och Siemens, Finspång turbininstallationer. Främst i Sverige, Danmark, Finland, men även utanför Norden i länder som Mongoliet och Barbados.