•  

Entreprenader

RAMAB utför konstruktion, tillverkning och installation av kompletta rörsystem till främst industri och energisektorn. Vi kan även erbjuda totallösningar som omfattar demontage av befintliga tryckkärl/värmeväxlare och montage av nya liksom isolering och allt övrigt som erfordras för att Ni som kund skall kunna erhålla en nyckelfärdig anläggning.

 

Systeminstallation i s k teknikcontainer för biogasproduktion.