Plattvärmeväxlare

Förutom vår egen tillverkning av tubvärmeväxlare erbjuder RAMAB, via samarbetspartners, även andra typer av värmeväxlare, främst då plattvärmeväxlare.

 

Genom den termiska design vi utför får vi underlag för att välja rätt typ av värmeväxlare för ert behov. Detta är en viktig del av att vara ”den rätta partnern” när det gäller att hitta en optimala lösningen på ert värmeväxlarbehov.

 

Önskar ni exempel på tillämpningsområde av plattvärmeväxlar står vi gärna till tjänst med referensobjekt.