•  

Värmeväxlare

RAMAB har egen design av värmeväxlare och är den rätta partnern när det gäller att hitta den optimala lösningen på Ert värmeväxlarbehov. Vi erbjuder främst tubvärmeväxlare (rörvärmeväxlare), men även andra typer såsom insticksvärmare och elvärmare.

 

Genom att jobba med oss har du direktkontakt med en leverantör som både designar värmetekniken och ansvarar för kvaliteten på produkten du installerar i din produktionsanläggning.

 

 

Tubvärmeväxlare (rörvärmeväxlare) är en mycket användbar värmeväxlartyp. Den tål mycket höga tryck och temperaturer och lämpar sig såväl för vätska/vätska-applikationer som för förångning och kondensering. Tubvärmeväxlare klarar stora flödesvolymer vid måttliga tryckfall.


Om elektrisk uppvärmning önskas, kan RAMAB erbjuda detta som representant för bl.a. CETAL, som är en av Europas ledande tillverkare av elektriska värmeelement med specialitet på EX-klassning. Elvärmaren skräddarsys f ör erforderligt uppvärmningsbehov och vi kan leverera enbart värmeelement eller komplett elvärmare. Vid behov kan även reglerutrustning erbjudas.