Värmeväxlare

RAMAB är ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och är den rätta partnern när det gäller att hitta den optimala lösningen på Ert värmeväxlarbehov.

 

 

Tubvärmeväxlare är en mycket användbar värmeväxlartyp. Den tål mycket höga tryck och temperaturer och lämpar sig såväl för vätska/vätska-applikationer som för förångning och kondensering. Tubvärmeväxlare klarar stora flödesvolymer vid måttliga tryckfall.

 

Plattvärmeväxlare är packningsförsedda och öppningsbara och har ett högre värmeöverföringstal till en lägre investeringskostnad.

Kapaciteten kan utökas/reduceras med enkla medel

 

 

Om elektrisk uppvärmning önskas, kan RAMAB erbjuda detta som representant för bl.a. CETAL, som är en av Europas ledande tillverkare av elektriska värmeelement med specialitet på EX-klassning. Elvärmaren skräddarsys f ör erforderligt uppvärmningsbehov och vi kan leverera enbart värmeelement eller komplett elvärmare. Vid behov kan även reglerutrustning erbjudas.

 

Vår personal har över 30 års erfarenhet av värmeväxlaretillverkning.